ISO сертификат

На 11 март 2014 година преминахме успешно процес на одит за ре-сертифициране за съответствие със стандарт ISO 9001:2008 (номер на сертификата PL11000076/U) в областта на вноса и дистрибуция на едро на осветителни тела и електроинсталационните продукти. Одиторите на сертифициращ орган Bureau Veritas отново са потвърдили функциониране във фирмата Kanlux S.A. на Системата за Управление на Качеството в съответствие със стандарт ISO9001: 2008.

Certyfikat ISO

Системата за Управление на Качеството въведена в Kanlux S.A. вече през 2004 година отговаря на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 и е адаптирана към процесите, организационната структура, ресурси, както и към характера на дейността, извършвана от фирмата. Въведена в дружеството Система за Качеството гарантира, че по време на извършваните процеси във фирмата, свързани с основната дейност, изискванията на клиентите се четат правилно, и доставения на клиента продукт е в съответствие с неговите изисквания. Самият продукт и непрекъснато подобряван въз основа на информация, получена от измервателните процеси и допълнитени обективни измервания на удовлетвореността на клиента.

Единствената основна цел за въвеждане на Системата за Управление на Качество в Kanlux S.A. беше: да се разбират по-добре нуждите на клиентите, а благодарение на това да се отговаря на нуждите на клиентите. Сертификационният одит, следни контролни одити и ре-сертифициране на Системата ясно потвърдиха, че тази цел е постигната, но за да се разбере по-добре нуждите на нашите клиенти непрекъснато се подобряват и ще се подобряват процедури, които функционират в нашата организация.

* Сертификат потвърждаващ съответствието със стандарт ISO 9001:2000 беше избран въз основа на въведената и прилагана система за управление на качеството, с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. За съдържание на този документ е отговорна фирмата Kanlux S.A., изразеното тук мнение по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския Съюз.

Kanlux EOOD, Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia, tel. +359 2 421 96 24
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj oraz w stopce naszej strony www (Polityka cookies). Nie pokazuj więcej tego komunikatu