Изследователска Лаборатория Kanlux SA

Изпитаателната Лаборатория на Kanlux SA е един от ключовите отдели на нашата фирма, който изпълнява огромна роля в изпитвателната и развойна дейност на фирмата..

Лабораторията е оборудвана с повече от 80 различни измервателни съоръжения, които са под непрекъснат метрологичен надзор и които са инсталирани на повече от десет изпитвателни стендове. Те позволяват провеждане на комплексни, точни и надеждни изпитвания на продуктите в съответствие с действащите директиви и стандарти.

Между тях можем да изброим:
  • стенд за предварителна оценка, електрически измервания и проверка на функционалността на изпитваните продукти,
  • стенд за електромагнитна съвместимост - измерване на смущенията, генерирани в мрежата от изпитваните устройства,
  • изпитвателен стенд за измерване на параметрите на излъчваната светлина от изпитваните продукти - оборудван с два сферични луменомери (с диаметри от 1,0 m и 2,0 m), спектрофотоколориметър и свръхбърз фотометър,
  • фотометрична тъмна стая, оборудвана с гониометър, използван за определяне на фотометрични данни за проектни цели (3D визуализация на осветените предмети и помещения),
  • изпитвателен стенд за съпротивлението и устойчивостта на изолацията на продуктите и непрекъснатостта на защитната верига на изпитваните осветителни тела,
  • изпитвателни стендове за устойчивостта на въздействието на топлина и огън на полимерите, използвани в продуктите,
  • изпитвателни стендове за трайността на продуктите, оборудвани между другото с камера предпазваща от въздушно течение,
  • изпитвателен стенд за устойчивост на осветителните тела на проникване на твърди тела, прах и вода,
  • изпитвателни стендове за механична устойчивост на осветителните тела.

Основната задача на лабораторията е да извършва широк набор от изпитвания, за да се провери съвместимостта на нашите продукти с приложимите директиви и стандарти, като същевременно се поддържа съответно ниво на безопасност, качество, издръжливост и функционалност на тези продукти.

Благодарение на натрупаните знанията по време на извършените изпитвания сме в състояние да Ви предложим високо качество на продуктите, с реални параметри, напълно съвместими с декларираните данни върху опаковките, инструкциите и други материали. Можем също така по гъвкав и бърз начин да реагираме на нуждите на пазара, като въвеждаме най-модерните и надеждно проверени технологични решения.

Притежаващите богати познания и опит инженерни кадри, в комбинация с богато оборудваната изпитвателна Лаборатория на Kanlux SA и собствената, текущо актуализирана и наброяваща повече от 200 публикации библиотека от стандарти Ви гарантира, че нашите продукти са надеждни и отговарят на изискванията за качество, безопасност и функционалност.

Kanlux EOOD, Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia, tel. +359 2 421 96 24
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj oraz w stopce naszej strony www (Polityka cookies). Nie pokazuj więcej tego komunikatu