Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj oraz w stopce naszej strony www (Polityka cookies). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Certyfikat ISO

Z sukcesem przeszliśmy proces audytu recertyfikacyjnego na zgodność z normą ISO 9001:2008 (numer certyfikatu PL006884/P) w zakresie importu i dystrybucji hurtowej artykułów oświetleniowych oraz elektroinstalacyjnych. Audytorzy jednostki certyfikującej Bureau Veritas potwierdzili po raz kolejny funkcjonowanie w firmie Kanlux S.A. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO9001:2008.

Certyfikat ISO

System zarządzania jakością wdrożony w Kanlux SA w 2004 roku spełnia wymagania zawarte w normie ISO 9001:2008 i dostosowany jest do procesów, struktury organizacyjnej, zasobów oraz charakteru działalności prowadzonej przez firmę. Wdrożony w spółce system jakości gwarantuje, iż w trakcie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, związanych z działalnością podstawową, wymagania klienta odczytywane są w sposób prawidłowy, a dostarczany do klienta produkt zgodny jest z jego wymaganiami. Sam produkt zaś nieustannie doskonalony jest na podstawie informacji pochodzących z procesów pomiarowych oraz dodatkowych obiektywnych pomiarów satysfakcji klienta.

Wdrożeniu w Kanlux SA Systemu Zarządzania Jakością przyświecał jeden, zasadniczy cel: lepiej uświadamiać sobie potrzeby klientów, a dzięki ich poznaniu, lepiej je zaspokajać. Audyt certyfikacyjny, kolejne audyty kontrolne oraz recertyfikacja Systemu jednoznacznie potwierdziły, iż cel ten został osiągnięty, jednak aby coraz wnikliwiej zgłębiać wymagania naszych odbiorców, nieustannie doskonalimy i doskonalić będziemy procedury funkcjonujące w naszej organizacji.

* Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000 został wydany na podstawie wprowadzonego i stosowanego systemu zarządzania jakością,dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Kanlux SA, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo FAIR PLAY

Niezmiernie miło jest nam poinformować iż kapituła programu Fair Play również w tym roku przyznała nam Certyfikat Jakości Biznesu „przedsiębiorstwo Fair Play”. To już 17 nasza nagroda Fair Play, cieszymy się, że kolejne audyty wypadają dla nas pomyślnie, a działalność firmy jest tak wysoko oceniana.

Certyfikat ISO

Best Quality Employer

Certyfikat ISO

Certyfikat wiarygodności

Certyfikat ISO

Certyfikat AEO dla firmy Kanlux SA

Dnia 9 września 2011r., firma Kanlux SA uzyskała ŚWIADECTWO AEO (Authorised Economic Operator) nr AEOF330000110026, wydane przez administrację celną.

Certyfikat ISO

Świadectwo AEO wydawane jest tylko dla zaufanych przedsiębiorców po przeprowadzeniu gruntownego audytu całej firmy przez administrację celną. Audyt urzędowy ma na celu ustalenie przez organy celne czy firma spełnia kryteria funkcjonowania określone przez Unię Europejską, poprzez ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń i nieprawidłowości w kluczowych obszarach dla działalności firmy związanych z obrotem towarowym z zagranicą:

  • obszar wypłacalności finansowej,
  • obszar przestrzegania wymogów celnych,
  • obszar ewidencji handlowych i transportowych,
  • obszar przestrzegania standardów bezpieczeństwa i ochrony.

We wszystkich obszarach nasza firma została oceniona wysoko (niski stopień wystąpienia zagrożenia).

Świadectwo potwierdza, że nasza firma jest upoważnionym przedsiębiorcą zachowującym bezpieczeństwo i dyscyplinę organizacyjną w łańcuchu logistycznym dostaw, zaufanym dla wszystkich administracji celnych. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:

  • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
  • w przypadku wytypowania podmiotu do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy,
  • uprawnia do otrzymywania z urzędów celnych wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
  • uprawnia do składania przed organem celnym przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
  • daje możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli dostaw towarów, w innym miejscu niż urząd celny.

Sukces jest tym większy, że spośród możliwych typów świadectw do uzyskania, odnoszących się tylko do poszczególnych w/w obszarów, uzyskane przez naszą firmę świadectwo AEOFull, jest pełnym świadectwem najtrudniejszym do uzyskania, obejmującym wszystkie w/w obszary i korzyści z tym związane. Na terenie woj. śląskiego jest zaledwie kilka firm, które uzyskały pełne świadectwo.