Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj oraz w stopce naszej strony www (Polityka cookies). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Proces rekrutacji

Jak przebiega procedura rekrutacyjna w KANLUX S.A

W firmie KANLUX SA rekrutujemy zarówno specjalistów z zewnątrz, jak również korzystamy z rekrutacji wewnętrznej, w celu budowania ścieżek kariery. Proces rekrutacji prowadzi Dział HR w porozumieniu z Dyrektorami odpowiedniego pionu. Proces rekrutacji ma charakter otwarty i prowadzony jest na równych zasadach dla wszystkich kandydatów spełniających warunki określone dla poszczególnych procesów rekrutacyjnych. Warunki te określają w szczególności wymagania, jakie powinien spełniać Kandydat ubiegający się o konkretne stanowisko. W procesie rekrutacji obok przygotowania merytorycznego, pod uwagę bierze się również umiejętności oraz predyspozycje konieczne do zajmowania danego stanowiska.

Jak możesz aplikować

Aplikacje można składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia lub przesłać ogólną aplikację z zaznaczeniem preferencji odnośnie działu i stanowiska na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@kanlux.pl

Aktualne projekty rekrutacyjne są zamieszczane w prasie i na portalach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie (zobacz: Oferty pracy).

Co powinny zawierać dokumenty aplikacyjne:

 • Cv
 • List motywacyjny z zaznaczonym stanowiskiem lub numerem referencyjnym z ogłoszenia lub wybranym działem

Z jakich etapów składa się proces rekrutacji

Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych.

Drugim etapem procesu rekrutacyjnego są rozmowy kwalifikacyjne prowadzone z Kandydatem w siedzibie firmy KANLUX. Pierwsza z nich prowadzona jest przez Specjalistę ds. rekrutacji i dotyczy kwestii doświadczenia zawodowego, poziomu motywacji i planów zawodowych oraz oczekiwań Kandydata. Podczas rozmowy przekazywane są informacje o firmie oraz stanowisku, na które odbywa się rekrutacja. Następuje potwierdzenie deklarowanego wykształcenia i doświadczenia (wgląd w dokumenty). Podczas rozmowy tej Kandydat może zostać poddany sprawdzianowi wiedzy lub posiadanych umiejętności. Ponieważ bardzo istotne jest dla nas jak najlepsze dopasowanie Kandydata do zespołu, na tym etapie sprawdzane są również predyspozycje osobowościowe Kandydata poprzez testy. Jeżeli wynik pierwszej rozmowy jest pozytywny, Kandydat zostaje zaproszony na spotkanie z Dyrektorem działu, w którym potencjalnie będzie zatrudniony. Na tym etapie, w zależności od stanowiska stosujemy dodatkowe metody selekcji.

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej:

Zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną otrzymasz telefonicznie.
Przygotowując się do spotkania kwalifikacyjnego:

 • przeanalizuj dokładnie ogłoszenie pod kątem wymagań stawianych kandydatom
 • zwróć uwagę na te fakty, w Twoim doświadczeniu, które potwierdzają posiadanie przez Ciebie wymaganych przez nas kwalifikacji i umiejętności
 • zdobądź informacje o firmie (strona firmowa)
 • zastanów się, jakie pytania, chcesz zadać przyszłemu pracodawcy, chętnie odpowiemy na Twoje pytania
 • zabierz ze sobą pisemne referencje od byłych pracodawców

Po zakończeniu procesu rekrutacji:
Wszyscy kandydaci, którzy brali udział w etapie rozmów z przełożonymi otrzymują informacje o zakończeniu rekrutacji i naszej decyzji w ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kanlux S.A z siedzibą w: Radzionkowie, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków („Administrator”)
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy rekrutacyjne.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.